Kaydır

Yaşam boyu PKU yönetimi için sağlıklı alışkanlıkları erken yaşta oluşturun.

PKU yönetimi bir çocuğun hayatında mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Bir PKU kliniğinin desteğiyle yaşam boyu yönetime başlayın ve onlarla sık sık dürüst konuşmalar yapın. Klinik bakım ekibiniz size PKU yönetimine dair önerilen yolları öğretecektir.

Çocuğunuzun PKU'sunu yönetme hakkında bilgi edinmesine yardımcı olun.

steps1 arrow
Ben yapayım; sen izle
  • Yaptığınız her şeyi ve neden önemli olduğunu açıklayın.
  • Yürütülecek faaliyetlerin sırasını gösterin ve çocuğunuzun izlediğinden emin olun.
arrow
steps2 arrow
Ben yapayım; sen yardım et
  • Çocuğunuzla birlikte çalışın ve gerektiğinde ona yardımcı olun.
  • Çocuğunuzun söz konusu rutinin neden önemli olduğunu bilip bilmediğini görmek için sorular sorun.
arrow
steps3 arrow
Sen yap; ben yardım edeyim
  • Küçük, ulaşılabilir hedefler belirleyin ve söz konusu alışkanlıkları oluşturmayı eğlenceli hale getirmeye çalışın.
  • Gerektiğinde destek vermek için müdahale edin ve çocuğunuza bu rutinin neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatın.
arrow
steps4
Sen yap; ben izleyeyim
  • Gelecek için daha büyük hedefler belirleyin ve çocuğunuzun rutininin sorumluluğunu üstlenmesine imkân tanıyın.
  • Ona yardımcı olun, ancak çok erken müdahale etmemeye çalışın. Hata yapmak onun öğrenmesine ve geleceğine hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
icon2
Bakım ekibinizle konuşmaya
dair ipuçları.